tektrip

40 tekstów – auto­rem jest tek­trip.

Świat jest pos­trze­gany pop­rzez pryz­mat naszych przeżyć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 grudnia 2010, 17:00

Rzeczy­wis­tość mnie nie przytłacza, po­nieważ kreuje ją własną wyobraźnią. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 listopada 2010, 13:18

Ideal­ność? Wys­tar­czyłoby aby każdy człowiek ściśle przes­trze­gał dekalogu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 października 2010, 22:02

W drodze do szczęścia, często stoją ro­boty dro­gowe, a wte­dy zna­leź trze­ba ob­jazd, a nie zawracać... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 lipca 2010, 16:12

Pa­miętaj, że każdy plan na przyszłość jest tyl­ko hipotetyczny. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 13 lipca 2010, 22:45

Muzyka.
Zam­knij oczy i słuchaj. Resztę zro­bi wyobraźnia... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 20 maja 2010, 18:10

Nie mam złych wspom­nień, mam te, które mnie cze­goś nauczyły. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 12 maja 2010, 20:23

Naj­większą po­rażką ludzi jest to, że przy każdym prob­le­mie, mówią ja­ki to świat jest do dupy... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 8 maja 2010, 10:27

Po przek­rocze­niu cier­pli­wości, następu­je zde­ner­wo­wanie, kiedy mi­nie zde­ner­wo­wanie, następu­je obojętność. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 kwietnia 2010, 21:50

Spraw­cy bólu, naj­częściej py­tają o je­go powód. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 13 kwietnia 2010, 21:22

tektrip

Piękne odloty i przytłaczające powroty.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tektrip

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność